سیستم های حفاظت تنفسی براي تامين آسايش شاغلين در هنگام استفاده طولاني از تجهيزات تنفسي فيلتردار که از  فيلترهاي پيچي(Screwfilter) بزرگ استفاده مي کنند ساخته شده اند.اين سيستم ها داراي يك پمپ دمنده هوشمند مي باشند كه هواي پالايش شده مورد نياز اپراتور را با هر ميزان نياز تنفسي در طول يك شيفت كاري تامين مينمايند.باطري قابل شارژ تعبيه شده دراين سيستمها مي توانند در يك شيفت كاري حدود 7 الي 9 ساعت متوالي يا متناوب تنفس سالم را تسهيل و تامين نمايند .
 فيلترهاي مورد استفاده در سیستم های حفاظت تنفسی مناسب با نوع آلاينده هاي شيميائي موجود انتخاب خواهند گرديد.

فهرست