سیستم های تنفسی با سیلندر هوای فشرده از جمله لوازم ایمنی تنفسی بوده که هوای تنفسی مورد نیاز , توسط سیلندر با هوای فشرده شده تامین می شود.

هوا از طریق لوله به دمنده هوا , سپس به ماسک صورت می رسد و هوای بازدم از طریق سوپاپ بر روی ماسک خارج و یا توسط فیلتر ها جذب می گردد.

سیستم های تنفسی با سیلندر هوای فشرده شخصی ایمنی تنفسی سیلندر یا سیلندر ها توسط خود فرد حمل می گردد , در صورتی که نیاز به مدت زمان بیشتری جهت حضور در محل عملیات باشد می توان از سیلندر های بیشتری خارج از محل عملیات استفاده نمود.

البه باید طراحی به گونه ای باشد اتصال هوای شیلنگی , هوای فشرده سیلندر را به مصرف کننده برساند و اگر به هر دلیل این اتصال قطع گردید فرد از سیستم تنفسی شخصی استفاده نموده و از محل باید خارج شود.

باید به این نکنه توجه داشت که طول لوله اتصال در روش دوم نباید بیشتر از 90 متر باشد و سيلندرهاي تأمين هوا نبايد ظرفيتي كمتر از 4500 ليتر هوا داشته باشند.

ساختار تشکیل دهنده سیستم های تنفسی با سیلندر هوای فشرده  معمولاً از سه جزء اصلی تشکیل شده است .

1- مخزن فشاری

2- تنظیم کننده فشار

3- ماسک

این سه جزء با یک دیگر ترکیب شده اند و به صورتی هستند که می تواند توسط شخص پوشیده شود. انواع و اقسام این نوع از دستگاه های تنفس وجود دارند که با توجه به شرایط کاری مختلف می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. شما به عنوان مجموعه یا سازمانی که قصد دارید این دستگاه را خریداری کنید می توانید به بخش مربوط به محصولات  دستگا ه تنفس با هوای فشرده مراجعه کرده و دستگاه مورد نیاز خود را با توجه به مشخصات آن خریداری کنید.

سیستم های تنفسی با سیلندر هوای فشرده نوعی از تجهیزات مورد نیاز برای شرایط کاری خطرناک هستند که هوای تنفسی را از سیلندرهای حاوی هوای فشرده فراهم می کند. این دستگاه اغلب توسط آتش نشانان ، نیروهای امداد و نجات و سایر افرادی که در محیط هایی کار می کنند که کیفیت هوا ممکن است تهدیدی فوری برای سلامتی و ایمنی انسان باشد ، استفاده می شود. این دستگاه ها می توانند  شامل یک یا دو سیلندر باشند که  تا 30 –  45 دقیقه هوای قابل تنفس را برای شخص فراهم کنند.

فهرست