استفاده از تجهیزات کار در ارتفاع برای مشاغلی که نیاز است شخص در ارتفاع بالای ۲ متر کار کند لازم و ضروری است. اگر شغل شما به گونه‌ای است که مجبور هستید و در ارتفاع کار کنید اولین چیزی را که باید بر روی آن سرمایه گذاری کنید ایمنی کار در ارتفاع است. بنابراین باید توجه داشته باشید که استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب می‌تواند خطرات ناشی از حادثه احتمالی در کار را به حداقل برساند شما می‌توانید برای جلوگیری از سقوط از بهترین وسایل حفاظتی استفاده کنید.

برای این که بتوان از خطرات ناشی از کار در ارتفاع در امان بود باید نه تنها از وسایل استاندارد در هنگام کار در این شرایط استفاده کنیم بلکه با اصول صحیح استفاده از تجهیزات کار در ارتفاع آشنا بوده و آموزش‌های لازم را در این خصوص دیده باشیم.

طبق آئین نامه قانون کار به کارهایی که در ارتفاع بالاتر از ۲ متر انجام می‌گیرد کار در ارتفاع می گویند و لازم است که فرد کارگر از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نماید. از جمله کارهایی که کار در ارتفاع به صورت رومزه صورت می‌گیرد کارهای مربوط به تعمیرات و نگهداری ساختمان است. حوادث و پیامدهای بدی که ممکن است به خاطر رعایت نکردن مقررات ایمنی کار در ارتفاع گریبان گیر کارگر و یا کارفرما شود کار فرما را ملزم می‌کند که تجهیزات مناسب برای کار در ارتفاع را در اختیار کارگر قرار دهد.در فروشگاه اینترنتی تجهیز محیط انواع و اقسام وسیل و تجهیزات کار در ارتفاع را میتوانید مشاهده و خریداری نمایید

فهرست