دوش و چشم شوی

دوش و چشم شوی ایمنی

دوش و چشم شوی ایمنی بهنوعی از تجهیزات کمک های اولیه اطلاق می گردد که کاربرد اصلی آن زمانیست که مواد شیمیایی خطرناک به ویژه مواد خورنده اسیدی و یا قلیایی به صورت مستقیم درون چشم فرد پاشیده شود و یا مستقیماً با صورت یا سایر اعضای بدن فرد تماس پیدا نماید، در اینصورت اولین اقدامی که باید انجام شود اینست که با استفاده از آب فراوان و دوش و چشم شوی ایمنی به رقیق سازی و شستشوی این مواد شیمیایی از روی بدن و صورت و یا درون چشم پرداخت.

در این شرایط هرگونه تاخیر در درمان می تواند باعث ایجاد آسیبهای جدی به همراه عواقب طولانی مدت، معلولیت دائمی و حتی مرگ شود. بنابراین انتخاب دوش و چشم شور ایمنی مناسب بسیار ضروری است.

انواع دوش و چشم شوی ایمنی

دوش و چشم شوی ایمنی در مدل های مختلف طراحی و تولید میگردد.

این محصول بسته به نوع کاربرد میتواند بصورت ایستاده یا رومیزی مورد استفاده قرار گیرد.

دوش و چشم شور ایمنی معمولاً از جنس مواد ضد اسید و مقاوم به خوردگی ساخته می شود.

محل قرارگیری دوش و چشم شور ایمنی

دوش و چشم شور ایمنی باید در فاصله ۱۵ الی ۳۰ متری از محل خطر قرار گیرد.

موقعیت محل نصب باید کاملاً برجسته و به وضوح قابل رویت و روشن باشد.

در مسیر دسترسی به دوش و چشم شور ایمنی نباید مانعی قرار داشته باشد و محل نصب آن باید با تابلوی ایمنی مناسب مشخص شود.

در صورت نصب دوش و چشم شور ایمنی در بیرون از محیط کار، باید از یخ زدگی تجهیزات آن حفاظت شود.

همچنین طبق استاندارد ANSI/ISEA Z358.1-2014، باید مدت زمان دسترسی به دوش و چشم شور ایمنی در محدوده ۱۰ ثانیه و در همان سطح (نه در طبقه بالا یا پایین) قرار گیرد.

همچنین محدوده زمانی ۱۰ ثانیه نیز بسته به اثرات بالقوه مواد شیمیایی ممکن است، کمتر شود.

مشخصات دوش و چشم شوی ایمنی

دوش ایمنی باید حداقل ظرفیت آبی معادل با 76 لیتر (20 گالن آمریکایی) در دقیقه را به مدت 15 دقیقه تامین کند.

از طرفی چشم/صورت شوی ایمنی نیز باید ظرفیت آبی معادل با 11.4 لیتر (3 گالن آمریکایی) در دقیقه را به مدت بیشتر از 15 دقیقه (جهت اطمینان از ضد عفونی کامل) تامین نماید. طبق استانداردهای بین المللی زمان تعیین شده 15 دقیقه ای با توجه به نوع و غلظت ماده شیمیایی می تواند حتی تا 60 دقیقه افزایش یابد.

دمای آب خروجی از دوش و چشم شوی ایمنی باید در محدوده ولرم (بین 16 تا 38 درجه سانتیگراد) قرار داشته باشد. دمای آب بیش از 38 درجه سانتیگراد میتواند باعث افزایش صدمات ناشی از سوختگی و همچنین افزایش میزان جذب مواد شیمیایی روی پوست و چشم فرد آسیب دیده شود.

دمای آب کمتر از 16 سانتیگراد نیز می تواند باعث ایجاد شوک شده و مانع استفاده مفید در موارد اضطراری در تمام طول مدت 15 دقیقه شود.

فهرست