کفپوش عایق برق چیست؟

استفاده از کفپوش عایق برق که از جنس پلاستیک می باشند برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در مکان هایی که پرسنل آن با تجهیزات برقی سر و کار دارند ضروری می باشد. این کفپوش ها با نام های مختلفی همچون : کفپوش فشار قوی ، فرش عایق برق ، لاستیک زیرپایی عایق ، کفپوش لاستیکی عایق ، عایق ترانس ، عایق تابلو برق ، لاستیک زیر پایی ضد برق ، کسری مت ،کفپوش عایق الکتریکی و لاستیک ایمنی عایق شناخته می شوند.

چرا استفاده از کفپوش های ایمنی ضروری می باشد؟

طبق تحقیقات انجام شده سالانه میلیون ها کارگر در سراسر جهان بر اثر بروز حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی جان خود را از دست داده و یا آسیب جدی می بینند. برق گرفتگی ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی که عواقبی مانند سوختگی خارجی و داخلی بدن را به همراه دارد یکی از حوادث می باشد. بنابراین با استفاده از تجهیزات ایمنی و آموزش به کارگران در رابطه با رعایت نکات ایمنی می توان از جان کارگرانی که در معرض خطر هستند محافظت کرد.

کفپوش ایمنی چگونه از برق گرفتگی جلوگیری می کند؟

فرش عایق برق باید در مکانهایی که دارای تجهیزات برقی است قرار بگیرد. افرادی که با این تجهیزات کار می کنند و احتمال خطر برق گرفتگی برایشان وجود دارد باید روی این فرش ها بایستند تا در صورت بروز شوک های الکتریکی ناگهانی که از طریق پا و اتصال به زمین رخ می دهد محافظت شوند. زمانی که جریان برق از فرد عبور کند در صورتی که در زیر پای فرد فرش عایق باشد این مدار الکتریکی توسط آن قطع می شود و دیگر جریان برق نمی تواند از بدن عبور کند بنابراین خطرهایی همچون برق گرفتگی و آتش سوزی رخ نمی دهد.

فهرست