بادنما و پارچه های بادنما چیست؟

بادنما و پارچه های بادنما یکی از ابزارهای هواشناسی است که جهت وزیدن باد را نشان می دهد و معمولاً در هر ایستگاه هواشناسی یافت می شود

ساختار بادنما چگونه است؟

 

بادنما ابزاری است که جهت وزش باد را نشان می‌دهد. بادنما را معمولاً روی نقاط بلند ساختمان‌ها یادکل قایق‌ها و کشتی‌های بادبانی می‌سازند یا نصب می‌کنند. چون در برخی کشورها رسم است که برخی از بادنماها را به شکل خروس می‌سازند گاه آن را «خروسِ باد» نیز می‌گویند.

پایه کار بادنما بر این است که وزن آن در دوطرف محور گردش برابر است، ولی سطح بادگیر در هر طرف متفاوت است. به محض وزش باد بادنما طوری می‌چرخد که طرفی که سطح بادگیر کمتری دارد در طرف باد قرار می‌گیرد.

دانستن جهت وزش باد بسيار مهم است. باد قاعده‌اي بازي مي‌كند كه شما با آن آشنا هستيد؛ مثلاً بادي كه در جهت مقابل موقع دوچرخه سواري يا پياده روي سرعت شما را كم مي‌كند. يا آتش‌سوزي درختان جنگل كه باد آن را بيشتر مي‌كند و يا مزارع. به همين دليل بايد وضعيت هوا را پيش‌بيني‌كرد.

می دانیم که وقتی باد به چیزی که شکل خمیده و کروی دارد، بوزد نیروی کمتری را به آن وارد می کند، در صورتی که اگر یک جسم تخت و مسطح در جریان باد قرارگیرد، نیروی وارد شده به آن به مراتب بیشتر خواهد شد.

پس باید برای باد چند ویژگی تعریف کرد و آن ها را اندازه گرفت. از مهمترین خواص باد سرعت وزش و جهت وزش آن است. برای اندازه گیری سرعت باد از باد سنج و برای دانستن جهت آن از بادنما استفاده می شود.

بادنما یکی از ابزارهای هواشناسی است که جهت وزیدن باد را نشان می دهد و معمولاً در هر ایستگاه هواشناسی یافت می شود.

بادنمای مخروطی چیست؟

بادنمای مخروطی بجای پیکان جهت دار، کیسه ای به شکل مخروط دارد که وقتی باد می وزد، رأس مخروط جهت آن را نشان می دهد.

فهرست