پروتکت یک شرکت لهستانی تولید کننده تجهیزات حفاظتی حرفه ای(PPE) بوده که ایمنی در حین کار  تضمین می کند.  تمرکز Protekt  بر روی تجهیزات کار در ارتفاع، جهت مشاغل امداد و نجات یا حرفه غارشناسی و… است. کلیه محصولات مطابق با گواهینامه  CE بوده که آسایش و در درجه اول تضمین کننده مراقبت و حفاظت از شاغلین کار در ارتفاع و آسایش و راحتی آنان می باشد.تمام سیستم ها و دستگاه های تولید شده توسط پروتکت PROTEKT در هنگام کار در جایی که سقوط از ارتفاع امکان پذیر است ، ایمنی را تضمین می کنند.

تجهیزات ما در طیف گسترده ای از زمینه های کاری استفاده می شود – کار در ارتفاع ، عمق و استخراج ، نجات و سایر موارد. ما هم تجهیزات حفاظت انفرادی (مهار ایمنی ، جاذب های انرژی ، لنج) و هم سیستم های ایمنی کامل را ارائه می دهیم

ما بیشتر از راحتی و اطمینان کاربر محصولات خود مراقبت می کنیم. ما همیشه سعی می کنیم تمام نیازهای مشتریان خود را مطابقت دهیم.

تمام محصولات پروتکت دارای گواهینامه CE هستند.

مطالب ، تصاویر و تصاویر این صفحه فقط برای مشاهده است. برای حذف اطلاعات ، اطلاعات به روز با دفتر ما تماس بگیرید.

گواهینامه
بسیاری از محصولات پروتکت دارای گواهینامه ها و بیانیه های اضافی برای استفاده در شرایط خاص کار هستند:

– مناطق انفجاری: موسسه شیمی آلی آزمایش سند
– کمیته تهدیدهای معدنی
– نردبان و نردبان طناب: موسسه ساخت مکانیزه و استخراج سنگ
– تجهیزات آتش نشانی: CNBOP-PIB
– مواد نساجی: موسسه تحقیقات نساجی
تجهیزات حفاظت شخصی در برابر سقوط از ارتفاع تولید شده توسط شرکت PROTEKT دارای آزمایش و صدور گواهینامه از نوع EC است که توسط نهادهای مطلع شده زیر انجام می شود:

فهرست